ΑΦΜ: 094184171     *     Αρ. ΓΕΜΗ: 249740100

Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΑγγελίεςΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Θυγατρικές

 

Η ΘΕ.ΜΟ.Σ. ΑΕ είναι μία ανεξάρτητη βιομηχανική εταιρεία θυγατρική της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., με κύριο αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία στρωτήρων από σκυρόδεμα και φυγοκεντρικών στύλων.

Η μονάδα παραγωγής βρίσκεται στο Μαλανδρένι Αργολίδας, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με μηχανήματα σε κυκλική διάταξη (carousel system).

Έχει δυνατότητα παραγωγής 12.000 στρωτήρες το μήνα με τη μέθοδο της πρώιμης προέντασης (pre-tensioning system). Η κατασκευή γίνεται με την τεχνολογία του γερμανικού οίκου Leonhard Moll Betonwerke.
Το εργοστάσιο είναι εξοπλισμένο με τα τελευταία συστήματα ελέγχου της παραγωγής και διαθέτει πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο ποιότητας.

Η ΘΕ.ΜΟ.Σ. ΑΕ έχει ήδη ολοκληρώσει την επέκταση του εργοστασίου της για την παραγωγή στρωτήρων, αλλαγών (turnout sleepers), αρχικά με δυναμικότητα 160 μέτρων ανά ημέρα και με δυνατότητα διπλασιασμού της. Η μονάδα στρωτήρων αλλαγών είναι έτοιμη από τον Απρίλιο του 2009.

Το 2017 η εταιρεία προχώρησε σε επανασχεδιασμό του εργοστασίου αλλαγών ώστε, εκτός από στρωτήρες αλλαγών, να παράγει και φυγοκεντρικούς στύλους από σκυρόδεμα. Μέχρι σήμερα (Ιανουάριος 2021) έχουν παραχθεί 12.000 στύλοι διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ