ΑΦΜ: 094184171     *     Αρ. ΓΕΜΗ: 249740100

Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΑγγελίεςΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εταιρική Ταυτότητα→Ιστορική Αναδρομή

1923–1986

Ιδρύεται η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. (1986) Φ.Ε.Κ. Α.Ε. 3456/31-12-86 η οποία προϋπήρχε στον κατασκευαστικό χώρο από το 1971 ως ατομική επιχείρηση του σημερινού Διευθύνοντα Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της, Δημητρίου Ντινόπουλου, και ακόμα παλαιότερα, από το 1923, όταν δημιουργήθηκε η πρώτη κατασκευαστική επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. που συγχωνεύθηκε το 1995 με την ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.


1994

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. κατέχει πτυχίο ανωτάτης – Ζ΄(εβδόμης) – τάξης σε όλες τις κατηγορίες των έργων και κατέχει σημαντική θέση μεταξύ 80 ομοιόβαθμων εταιρειών. Αναλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα και φθάνει σε υψηλά επίπεδα οργάνωσης και οικονομικής επιφάνειας.


1995

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. συγχωνεύεται με την εργοληπτική εταιρεία (Ζ΄ τάξης) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες τεχνικές εταιρείες η οποία δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο από το 1923. Η διευρυμένη ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., επανακρίνεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατατάσσεται στη νέα ανωτάτη τάξη πτυχίου – Η΄(ογδόης) μαζί με 38 άλλες ανώνυμες εταιρείες. Εκτελεί μεγάλα έργα υποδομής, όπως Αυτοκινητόδρομος παράκαμψης Λάρισας, Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ελευσίνας-Κορίνθου και άλλα.


1995–1997

Αγορά της ερευνητικής και μεταλλευτικής μονάδας ΓΕΜΕΕ Α.Ε. – θυγατρικής της ΕΤΒΑ – από την ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας τις δραστηριότητες της σε έργα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας με γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, αναζήτηση και εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού, ερευνητικές και γεωτεχνικές γεωτρήσεις.


1998 – σήμερα

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. συμμετέχει στην κατασκευή μεγάλων έργων στην Ελλάδα και κατέχει σημαντική θέση στον κατασκευαστικό κλάδο. Εξελίσσεται και επεκτείνεται στηριζόμενη στα υγιές οικονομικά μεγέθη που διαθέτει. Ανανεώνει τα δομικά μηχανήματα και αποκτά εξειδικευμένο εξοπλισμό.